Kontingent

Medlemmer opkræves årligt samlet kontingent for hele året: 

Juniorer: kr. 100,- kr.(under 18 år) 

Seniorer: kr. 200,- kr.

Husstand: kr. 300,- kr. 

Af praktiske årsager ser vi gerne at kontingentet bliver indbetalt på klubbens konto:

Midtfyns Modelbåd Klub
Kontonummer: 9570 – 12069383

Husk at påføre dit navn og medlemsnummer.

Nye medlemmer: Navn, adresse, mail, og telefonnummer.

Venlig hilsen 

Bestyrelsen