KONTINGENT

 
Medlemmer opkræves årligt samlet kontingent for hele året: 
 
Juniorer: kr. 100,- (under 18 år) 
Seniorer: kr. 200,- 
Husstand: kr. 300,- 
 

Af praktiske årsager ser vi gerne at kontingentet bliver indbetalt på klubbens konto:

Midtfyns Modelbåd Klub
Kontonummer: 9570 - 12069383

husk at påføre dit navn og medlemsnummer.

 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen