GENERALFORSAMLING

HUSK GENERALFORSAMLING DEN 11/6 - 2019 KL 19:00

MØD TALSTÆRKT OP OG GØR DIN STEMME GÆLENDE.

Dagsorden :
1: Valg af dirigent
2: valg af referent
3: Formandens beretning
4: Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
5: Fastlæggelse af kommende regnskabsårs kontingent.
6: Indkomne forslag.
7: Valg til bestyrelse, iflg.§ 7.
Formand Kristian Larsen ( modtager ikke genvalg )
Bestyrelsesmedlem Jens Thorsen ( modtager genvalg )
8: Valg til bestyrelsessuppleant iflg. § 7.
Bestyrelsessuppleant René Frederiksen ( modtager ikke genvalg )
9: valg af revisor.
Revisor Michael Iversen (modtager genvalg )
10: valg af revisorsuppleant, iflg. § 7.
Revisorsuppleant Kurt Rasmussen (modtager genvalg )
11: Eventuelt.

mvh. BESTYRELSEN